انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان

رویداد‌ها۵۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۲۹
ارتباط با انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی