حسابداری پایداری و گزارشگری پایداری
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت عادی
-
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۴
دنبال کننده
۳۱
کل رویدادها
۲۵
رویداد فعال

در مجموعه مالی حسابداری آبی، ما یک تیم مشاوره مالی هستیم که متعهد به همکاری با رهبران تجاری و اجتماعی برای غلبه بر بحرانی ترین چالش ها و استفاده از بزرگترین فرصت های آنها هستیم.دستاوردهای ما ریشه در تقویت همکاری عمیق و پرورش یک جامعه از افراد متنوع دارد که وقف ارائه کمک های مثبت به کسب و کار‌ها و یکدیگر به صورت روزانه هستند. در کسب و کارهای ایران،...