نوآورد روز آواتک - دروه چهارم  |  Avatech Cycle 4 Demo Day

نوآورد روز آواتک - دروه چهارم | Avatech Cycle 4 Demo Day

-
اطلاعات بلیتقیمت (تومان)تعداد
بلیت نوآورد روز چهارم
۴۰۰,۰۰۰ظرفیت تمام شد
در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

توضیحات بیشتر

 زمانبندی رویداد:

۲:۳۰ پذیرش

۳:۰۰ شروع مراسم

۳:۳۰ سخنرانی و پنل

۴:۳۰ ارائه نوپاهای دوره چهارم آواتک

۵:۳۰ نمایشگاه و پذیرایی

۶:۳۰ پایان مراسم