کارگاه یک‌روزه‌ی یادگیری عمیق

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۱۵ شهریور ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۱۵ شهریور ۹۷ ۱۸:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
کارگاه یک‌روزه‌ی یادگیری عمیق
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت رویداد(همراه با صدور مدرک رسمی)
بلیت کارگاه یکروزه یادگیری عمیق همراه با
مدرک رسمی از طرف دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
پذیرایی میان وعده و ناهار
۱۵ شهریور
۱۴۵,۰۰۰ تومان
بلیت رویداد
بلیت کارگاه یکروزه یادگیری عمیق همراه با
پذیرایی میان وعده و ناهار
۱۵ شهریور
۱۲۵,۰۰۰ تومان
بلیت رویداد (ویژه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران)
بلیت کارگاه یکروزه یادگیری عمیق همراه با
مدرک رسمی از طرف دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
پذیرایی میان وعده...
بیشتر
۱۵ شهریور
۱۰۰,۰۰۰ تومان

آدرس:تهران ایران، تهران، رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران