رویداد های کسب و کار پیش‌رو

عضو خبرنامه هفتگی ایوند شوید و همیشه در جریان جذابترین رویداد های «کسب و کار» باشید.

Work Lifestyle

تهران

پنج‌شنبه ۳۰ دی

از ۱۸۸ هزار تومان

بازاریابی اثربخش راهکارها تکنیک ها

تهران

پنج‌شنبه ۳۰ دی

از ۲۰۵ هزار تومان

دوره جامع سئو

تهران

پنج‌شنبه ۳۰ دی

از ۳۴۰ هزار تومان

دوره بازاریابی و فروشندگی

اهواز

پنج‌شنبه ۳۰ دی

۱۸۰ هزار تومان

فروش با کمک بازاریابی عصبی

گنبد کاووس

جمعه ۱ بهمن

۲۷ هزار تومان

دوره  Mini MBA برند

تهران

شنبه ۲ بهمن

۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان