رویدادها با کلمه کلیدی آکادمی راوین

قیمت: همه
پنج‌شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۰۴:۳۰

Windows Log Analysis

  • تهران
  • از ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
پنج‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۰۴:۳۰

Purple Team

  • تهران
  • از ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

SOC Tier 1 Operations Zero to Hero

  • آنلاین
  • ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین
چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۳۰

Cisco Ise Device Administration and NAC

  • آنلاین
  • از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارآکادمی راوین