رویدادها با کلمه کلیدی بهار

قیمت: همه
چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰

مهارت های نوین و کاربردی مدیریت ( 12 جلسه/36 ساعت)

 • تهران
 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه آموزش عالی آزاد بهار
پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۰۰

مهارت های نوین و کاربردی مدیریت ( 12 جلسه/36ساعت)

 • تهران
 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه آموزش عالی آزاد بهار
پنج‌شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰

بودجه و مالی ( 7جلسه/21 ساعت)

 • تهران
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه آموزش عالی آزاد بهار
پنج‌شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰

مدیریت رفتار سازمانی ( 6جلسه/20ساعت)

 • تهران
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه آموزش عالی آزاد بهار
پنج‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۰۰

حساب و ریاضیات فروش تجاری (2 جلسه / 18 ساعت)

 • تهران
 • ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه آموزش عالی آزاد بهار
جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰

مدیریت استراتژیک ( 8جلسه/32ساعت)

 • تهران
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه آموزش عالی آزاد بهار
پنج‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰

اقتصاد و حسابداری (7جلسه/21ساعت)

 • تهران
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه آموزش عالی آزاد بهار
جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰

اصول بازاریابی( 8جلسه/32ساعت)

 • تهران
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه آموزش عالی آزاد بهار
دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰

اصول و فنون مذاکره (5جلسه/15ساعت)

 • تهران
 • ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه آموزش عالی آزاد بهار
پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۰۰

اصول و مبانی دیجیتال مارکتینگ ( 7جلسه/21ساعت)

 • تهران
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه آموزش عالی آزاد بهار