رویدادها با کلمه کلیدی دانشگاه گلرنگ

قیمت: همه
یک‌شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۰۰

مجله راهبردهای نوین کارآفرینی و کسب و کار

 • تهران
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارواحد تجاری سازی دانشگاه گلرنگ
دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۱۵

درخواست بازدید از شرکت های تابعه گروه صنعتی گلرنگ

 • تهران
 • ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشگاه گلرنگ
یک‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۱

دوره DMSUMMIT

 • تهران
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارواحد دیجیتال مارکتینگ دانشگاه گلرنگ
پنج‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۰۵:۳۰

دومین دوره سمینار نسل z

 • تهران
 • از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارانتشارات گلرنگ
شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۳:۳۰

دوره DBAمکاتبه ای مدیریت کسب و کار

 • تهران
 • ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه کسب و کار گلرنگ
دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۳۰

لیگ بازیهای رایانه ای

 • تهران
 • ۲۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشگاه گلرنگ-واحد تجاری سازی
پنج‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰

کارگاه ارزشگذاری استارت آپ ها

 • تهران
 • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارکارخانه استارت آپی دانشگاه گلرنگ
شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰

سومین دوره مدیریت کسب و کار DBA

 • تهران
 • از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه کسب و کار گلرنگ
شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۰۳:۳۰

سومین دوره MBA مدیریت کسب و کار

 • تهران
 • از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه کسب و کار گلرنگ
دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۰۳:۳۰

اتاق فکر ایران

 • تهران
 • ۱۰,۰۰۰ تومان
آواتاردانشگاه گلرنگ-واحد تجاری سازی