رویدادها با کلمه کلیدی مقاله نویسی

قیمت: همه
یک‌شنبه ۱۰ مرداد

کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز (بخش دوم)

  • آنلاین
  • ۱۴۵,۰۰۰ تومان
آواتارامید صادقی
چهارشنبه ۲۰ مرداد

کارگاه متاآنالیز (بخش سوم: dose-response)

  • آنلاین
  • ۷۵,۰۰۰ تومان
آواتارامید صادقی
پنج‌شنبه ۷ مرداد

کارگاه مرور سیستماتیک و متاآنالیز (بخش اول)

  • آنلاین
  • ۶۵,۰۰۰ تومان
آواتارامید صادقی