رویدادها با کلمه کلیدی کافه کتاب

قیمت: همه
دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰

کافه کتاب تازه به دوران رسیده ها

  • تهران
  • رایگان
آواتارشرکت فرآموزان خلاق اندیش
دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰

کافه کتاب هوش عاطفی

  • تهران
  • رایگان
آواتارشرکت فرآموزان خلاق اندیش
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۳۰

کافه کتاب رموز فروش موفق

  • تهران
  • رایگان
آواتارشرکت فرآموزان خلاق اندیش