رویدادها با کلمه کلیدی کالج دانشکده_علوم_اداری_و_اقتصادی_دانشگاه_فردوسی

قیمت: همه
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰

دوره مدیریت برند فراگیر

  • مشهد
  • از ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
آواتارکالج دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد