رویدادها با کلمه کلیدی کوچینگ

قیمت: همه
جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰

هفته کوچینگ ایران 1403

 • تهران
 • ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارتیم هفته کوچینگ ایران
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰

اُمید

 • آنلاین
 • از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه مدیریت ناول NMS
سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰

مدیریت ریسک منابع انسانی

 • آنلاین
 • ۳,۵۷۹,۰۰۰ تومان
آواتارمحبوبه مظاهری
سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۱۹:۰۰

کوچینگ مسیر شغلی

 • آنلاین
 • ۳,۵۷۹,۰۰۰ تومان
آواتارمحبوبه مظاهری
جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰

کوچینگ مسیر شغلی

 • آنلاین
 • ۹,۷۵۳,۱۰۰ تومان
آواتارمحبوبه مظاهری
یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۳۰

قهرمان تو کیه؟

 • آنلاین
 • ۹۸,۰۰۰ تومان
آواتارنیلوفر نبوی زاده
پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۰۰

تقویت تاب‌آوری

 • آنلاین
 • از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمدرسه مدیریت ناول NMS
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰

جانشین پروری با رویکرد منتورینگ

 • آنلاین
 • ۵,۳۱۹,۷۰۰ تومان
آواتارمحبوبه مظاهری
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰

مدیر نقش کوچ

 • آنلاین
 • ۹,۷۵۳,۱۰۰ تومان
آواتارمحبوبه مظاهری