آشنایی با بوت‌کمپ‌های برنامه‌نویسی مکتب شریف
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
وبینار آشنایی با بوت‌کمپ‌های برنامه‌نویسی مکتب شریف
-
رایگان
اتمام ظرفیت اتاق
۵۰۸
دنبال کننده
۳۷
کل رویدادها

اولین بوت‌کمپ آموزشی استخدامی در ایران...

بیشتر از ۲۰ نفر (۶۲%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.