آشنایی با دستگاه پراش اشعه ایکس XRD
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۷
دنبال کننده
۱۳
کل رویدادها

آدرس

تهران تهران - بزرگراه چمران - نمایشگاه بین المللی - سالن خلیج فارس - محل برگزاری کارگاه ها

موقعیت جغرافیایی رویداد