اثرگذاری بر مغز دیگران
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
سید مرتضی هادوی
۴۹۱
دنبال کننده
۱۳
کل رویدادها
۳
رویداد فعال

آکادمی هادوی...

بیشتر از ۲۰ نفر (۹۲%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.