وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
استارتاپ ویکند و جذب ایده مدیریت پسماند شهری دربیرجند
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت رایگان
-
رایگان
۲۱
دنبال کننده
۴
کل رویدادها

ناجیان طبیعت سرزمین خورشید پیش رو در زمینه استعدادیابی جوان محیط زیستی...

آدرس

بیرجند بیرجند دانشگاه علمی و کاربردی

موقعیت جغرافیایی رویداد