اصول بهداشت و امنیت زیستی در کارخانجات خوراک دام
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۶۶۴
دنبال کننده
۲۲
کل رویدادها
۲
رویداد فعال

برگزار کننده دوره های آموزشی به صورت خصوصی و عمومی، ارائه دهنده انواع خدمات مشاوره به شرکت ها و مراکز موضوع ماده 2 آئین نامه نظارت بهداشتی، تهیه و تدوین نظام نظام نامه HACCP، انجام ممیزی غیر رسمی و ارائه خدمات مشاوره....

بیشتر از ۱۷۰ نفر (۹۵%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.