وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
" ایران 1400؛ مسائل سیاستی، فرصتها و چالشها" نشست دوم:سیاست واکسیناسیون
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
این وبینار برحسب وظیفه اجتماعی انجمن علمی قانون و انجمن علمی سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی برای عموم دانشجویان رایگان است.
-
رایگان
اتمام ظرفیت اتاق
برگزار‌کننده:
انجمن علمی قانون
۲۳۳۰
دنبال کننده
۳۴
کل رویدادها

انجمن علمی قانون نهادی وابسته به مرکز پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای بهبود تعاملات بین رشته ای گام بر می دارد....

بیشتر از ۳۸۰ نفر (۹۳%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.