بررسی سمیت سلولی و زنده مانی سلولها به روش mtt
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت ورود به وبینار
-
۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
۳
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

پژوهشگاه مواد و انرژی...