وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
تسلط بر عدم قطعیت بازار - کارگاه عملی برنامه‌ریزی استراتژیک
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۳
دنبال کننده
۲
کل رویدادها

مرکز مشاوره کسب و کار ایده...