وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
دانسته های حسابداری و مالیاتی در 1403
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
دانسته های حسابداری و مالیاتی 1403
۳۱ اردیبهشت
رایگان
بلیت رایگان
۳۱ اردیبهشت
رایگان
برگزار‌کننده:
آکادمی حسپید
۳۳۹
دنبال کننده
۳
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

برگزارکننده دوره های تخصصی مالی و مالیاتی و مدیریتی...