دوره حرفه ای راهبری و کاربری داینامیک 365 (ماژول خدمات)
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲۸
دنبال کننده
۸
کل رویدادها

خدمات آموزشی شرکت سامانه های مديريت در سطح راهبری سيستم، با هدف آموزش توسعه نرم افزار 365 Dynamics Microsoft به علاقه‌مندان اين سيستم به دو بخش راهبری مقدماتی و پيشرفته تقسيم می‌گردد. سرفصل‌های ارائه شده و همچنين چيدمان زمانی در اين دوره‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ضمن پيوستگی مطالب، بالاترين ميزان تأثيرگذاری وجود داشته باشد. نحوه آموزش در اين د...