رموز موفقیت واحدهای فناور
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۸۸۷
دنبال کننده
۴۱
کل رویدادها

بیشتر از ۴۰ نفر (۷۰%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

تهران امیرآباد - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مدیریت و اقتصاد

موقعیت جغرافیایی رویداد