موقعیت جغرافیایی رویداد
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۸۶۲
دنبال کننده
۳۸
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

بیشتر از ۴۰ نفر (۷۰%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

تهران امیرآباد - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مدیریت و اقتصاد

موقعیت جغرافیایی رویداد