وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
آموزش جامع نرم افزار اس پی اس اس ( SPSS)
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
جلسه نخست: معرفی دوره و نرم افزار
بعد از ثبت نام لینک تلگرامی جلسه ارسال می شود.
-
رایگان
اتمام ظرفیت اتاق
جلسه مبانی روش تحقیق برای پردازش داده ها
بعد از ثبت نام لینک تلگرامی جلسه ارسال می شود.
-
۵۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
جلسه سطح یک آموزش اس پی اس اس
بعد از ثبت نام لینک تلگرامی جلسه ارسال می شود.
-
۸۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
جلسه سطح دو آموزش اس پی اس اس
بعد از ثبت نام لینک تلگرامی جلسه ارسال می شود.
-
۸۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
جلسه سطح سه آموزش اس پی اس اس
بعد از ثبت نام لینک تلگرامی جلسه ارسال می شود.
-
۸۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
جلسه سطح چهار آموزش اس پی اس اس
بعد از ثبت نام لینک تلگرامی جلسه ارسال می شود.
-
۸۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
گواهینامه
-
۵۰,۰۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
برگزار‌کننده:
گروه علمی آموزشیار
۶۵۹
دنبال کننده
۲۶
کل رویدادها
۲
رویداد فعال

معرفی گروه گروه علمی آموزشیار برگزارکننده کارگاه ها و رویدادهای آموزشی و علمی در زمینه های مختلف می باشد.  حامیان گروه علمی آموزشیار: انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران(مستقر در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) سازمان مدیریت صنعتی شعبه سمنان آزمایشگاه طراحی سیاست علم و فناوری (مستقر در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) کارگاه های آموزشی...

بیشتر از ۵۰ نفر (۸۳%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.