وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
سمینار آموزشی معرفی پلتفرم شبیه سازی Flexsim
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۷۷۰
دنبال کننده
۵۶
کل رویدادها
۸
رویداد فعال

بیشتر از ۳۷۰ نفر (۹۱%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.