طراحی و مدلسازی فرایندهای کسب و کار BPMN2
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱
کل رویدادها

فرآیندهای کسب و کار برای عملکرد روان یک شرکت بسیار مهم هستند. بدون آن، فعالیت های تجاری یا شاهد اجرای ضعیف خواهند بود. در راستای منافع رشد بلندمدت و چشم انداز شرکت، فرآیندهای کسب و کار باید مجموعه ای از وظایف خاص و قابل تکرار را برای ثبات و قابلیت اطمینان بهتر اعمال کنند. ما در مرکز پشتیبانی انفورماتیک با داشتن تجربه 15 ساله در حوضه های مختلف فناور...