وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
فرآیندکاوی با نرم افزارهای Disco و Celonis
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
پیش ثبت نام
-
رایگان
اتمام ظرفیت اتاق
۴۷۷۰
دنبال کننده
۵۶
کل رویدادها
۸
رویداد فعال

بیشتر از ۳۷۰ نفر (۹۱%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.