فرآیندکاوی با نرم افزارهای Disco و Celonis
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲۲۱۱
دنبال کننده
۳۳
کل رویدادها
۵
رویداد فعال

بیشتر از ۲۵۰ نفر (۹۱%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.