وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
قانون کار و نحوه تنظیم قرارداد کار
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۲۵۷
دنبال کننده
۴۳
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

مرکز آموزش گروه نرم افزاری اوراش به منظور انتقال دانش و بهره مندی از تجربیات متخصصین در حوزه مباحث مالی و اداری و آگاهی رسانی اجتماعی اقدام به برگزاری رویدادهایی در بستر سکوی ارتباطی ایوند می کند. این رویکرد منطبق بر اصل سوم ارزش های سازمانی تعریف شده در گروه نرم افزاری اوراش می باشد. به موازات این تعامل و ارتباط موثر با مخاطبین، موجبات ارتقای سطح...

بیشتر از ۵۷۰ نفر (۸۷%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.