هوشمندسازی نظام مالیاتی در بستر سامانه مودیان
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲۲
دنبال کننده
۳
کل رویدادها

آدرس

تهران تقاطع چمران و جلال آل احمد، دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران،سالن الغدیر

موقعیت جغرافیایی رویداد