flame-iconاز 13 آبان تا 16 آذر ساخت وبینار در ایوند رایگان شدساخت وبینار
وبینار "آشنایی با اصول و مبانی مالکیت فکری و ثبت اختراع"
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۸۸۸
دنبال کننده
۴۱
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

بیشتر از ۴۰ نفر (۷۰%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.