وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
وبینار "آشنایی با اصول و مبانی مالکیت فکری و ثبت اختراع"
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۸۸۷
دنبال کننده
۴۱
کل رویدادها

بیشتر از ۴۰ نفر (۷۰%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.