نقش پروبیوتیک‌ها در سلامتی انسان
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱۶۹
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند با همکاری مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی ایران برگزار می ‌کند: کارگاه مجازی نقش پروبیوتیک ها در سلامت انسان، با دریافت گواهی حضور در کارگاه از انجمن پروبیوتیک...