موقعیت جغرافیایی رویداد
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
دارای گواهی از انجمن پروبیوتیک
-
رایگان
اتمام ظرفیت اتاق
۱۷۱
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند با همکاری مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی ایران برگزار می ‌کند: کارگاه مجازی نقش پروبیوتیک ها در سلامت انسان، با دریافت گواهی حضور در کارگاه از انجمن پروبیوتیک...