پنجمین مدرسه تابستانه دیپلماسی اقتصادی
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲۸۵
دنبال کننده
۵۳
کل رویدادها
۳
رویداد فعال

نهاد حامی اندیشکده‌های و زیست‌بوم اندیشه‌ورزی...

بیشتر از ۶۰ نفر (۸۸%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.