چهارمین دوره بازرگانان کوچک
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

آدرس

کاشان خیابان 22 بهمن، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان

موقعیت جغرافیایی رویداد