وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
کارگاه آموزش مدلسازی فرایند کسب و کار با استفاده از BPMN
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
Try BPM
۴۸۴
دنبال کننده
۱۹
کل رویدادها
۵
رویداد فعال

بیشتر از ۸۰ نفر (۹۹%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.