کارگاه استاندارد BPMN و نرم افزار Bizagi Studio
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۳۳۲
دنبال کننده
۴۳
کل رویدادها
۵
رویداد فعال

بیشتر از ۳۴۰ نفر (۹۲%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.