کارگاه استاندارد BPMN و نرم افزار Bizagi Studio
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲۲۱۸
دنبال کننده
۲۸
کل رویدادها
۲
رویداد فعال

بیشتر از ۲۱۰ نفر (۹۰%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.