کارگاه استاندارد BPMN 2.0 و نرم افزار Camunda BPMS
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۳۳۳
دنبال کننده
۴۳
کل رویدادها
۵
رویداد فعال

بیشتر از ۳۴۰ نفر (۹۲%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.