کارگاه استاندارد BPMN 2.0 و نرم‌افزار Camunda BPMS
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲۴۸۳
دنبال کننده
۳۱
کل رویدادها
۳
رویداد فعال

بیشتر از ۲۵۰ نفر (۹۱%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.