کارگاه حقوق داده‌های شخصی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۳۶
دنبال کننده
۲
کل رویدادها

مرکز پژوهش و نوآوری فانوس، انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی...

آدرس

تهران اوین, ميدان شهيد شهرياری, دانشگاه شهید بهشتی

موقعیت جغرافیایی رویداد