کشف و توسعه راهبر بودن و عملکرد موثر راهبری
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۱
کل رویدادها

آدرس

تهران هتل پارسیان آزادی

موقعیت جغرافیایی رویداد