وبینارت رو ضبط کن تا موندگار شه 🔴 🎥
کمپ صعود پرداخت الکترونیک
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۴۸
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

مرکز رشد سازمانی است که جریان دانش و فن آوری را در میان دانشگاهها، موسسات تحقیق و توسعه، شرکتهای خصوصی و مخترعین و مبتکرین به حرکت انداخته و ارتباط آنها را با بازار مدیریت میکند. این مرکز، رشد شرکت های متکی بر نوآوری را با فرآیندهای حمایتی تسهیل میکند. بر اساس مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فن آوری در سال 1390 مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، با در...

بیشتر از ۱۰ نفر (۸۳%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.

آدرس

قزوین قزوین- بلوار نخبگان- ضلع شمالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین- مرکز رشد واحدهای فن آور

موقعیت جغرافیایی رویداد