رویداد به پایان رسیده است!
شناخت منابع آب و عملیات تصفیه فیزیکی، شیمیایی و پیشرفته آب های صنعتی در تاریخ چهارشنبه ۲۲ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

شناخت منابع آب و عملیات تصفیه فیزیکی، شیمیایی و پیشرفته آب های صنعتی

شروع:
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۹۸ ۱۴:۰۰
مکان: اصفهان
شناخت منابع آب و عملیات تصفیه فیزیکی، شیمیایی و پیشرفته آب های صنعتی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: اصفهان معیاردانش پارس