رویداد به پایان رسیده است!
دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری(مجمع شهری تهران) در تاریخ چهارشنبه ۲۶ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۲۶ آذر ساعت ۱۰:۰۰

دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری(مجمع شهری تهران)

  • رایگان
  • آنلاین
  • مدیریت