سلسله نشست های دانشجویی مردم سپاری سلامت

شروع:‌
در ۵ سانس
سلسله نشست های دانشجویی مردم سپاری سلامت
برگزارکننده‌ی رویداد
سانس ۱
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۵:۰۰
سانس ۲
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰
نمایش همه سانس ها
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت ثبت نام
۸ آبان
رایگان

توضیحات

کارگاه نشست مردم سپاری سلامت در ۵ جلسه ۲ ساعته از ساعت ۱۳-۱۵ روز پنج شنبه به تاریخ های ۱۱مهر، ۹ آبان، ۳۰ آبان، ۷ آذر و ۲۱ آذر برگزار می گردد. 

عناوین جلسات به این ترتیب می باشد:

  • Crowdsourcing in Health(جمع سپاری در سلامت) - تاریخ ثبت نام از ۲۸ شهریور تا ۱۰ مهر
  • Decentralization in Health(تمرکز زدایی در سلامت) - تاریخ ثبت نام از ۱۱ مهر تا ۸ آبان
  • Community Engagement in Health(مشارکت جامعه در سلامت) - تاریخ ثبت نام از ۹ آبان تا ۲۹ آبان
  • Social Determinants of Health(مولفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت) - تاریخ ثبت نام از ۳۰ آبان تا ۷ آذر
  • Gamification in Health(بازی وار سازی در سلامت) - تاریخ ثبت نام از ۷ آبان تا ۲۰ آذر


ثبت نام برای هر کدام از جلسات، از ساعت ۱۵ روز پنج شنبه بعد از اتمام هر جلسه تا یک روز قبل از برگزاری جلسه بعد، باز می باشد. بدینوسیله در صورت تمایل برای شرکت در بیش از یک موضوع(جلسه) مورد علاقه خود، از دو هفته قبل از برگزاری کلاس امکان تهیه بلیت آن وجود دارد. 

برگزارکنندگان

انجمن علمی سلامت ابن سینا

انجمن علمی سلامت ابن سینا

کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی

Health By people

Health By people

آدرس:شیراز دانشکده پزشکی سالن اخلاق پزشکی طبقه ۹