200ST، دومین رویداد  رقابتی «دویست ثانیه ترجمان» (200 ST)
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بدون ارائه (صرفاً جهت شرکت وآشنایی با ترجمان دانش)
برای دانشجویانی که هنوز مقاله و پایان نامه ندارند، و علاقمند به شرکت در رویداد و آشنایی با ترجمان دانش و نحوه ی ارائه هستند.
-
۲۰,۰۰۰ تومان
ارائه (ترجمان دانش) به سیاست گذاران و مدیران (Policy Makers)
-
۱۰,۰۰۰ تومان
ارائه (ترجمان دانش) به محققین و دانشمندان (Peers)
-
۱۰,۰۰۰ تومان
ارائه (ترجمان دانش) به استارت آپ و شرکت های دانش بنیان و صنایع ( Industry)
-
۱۰,۰۰۰ تومان
ارائه (ترجمان دانش) به عموم مردم ( General public)
-
۱۰,۰۰۰ تومان

آدرس

تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، روبروی بیمارستان شهید مدنی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( ساختمان پشمینه )، سالن کنفرانس

موقعیت جغرافیایی رویداد