رویداد به پایان رسیده است!
بیست و یکمین رویداد شتاب آذربایجان(روشا)؛ کارآفرینی در 54 ساعت با موضوع شهر خلاق در تاریخجمعه ۱۳ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

بیست و یکمین رویداد شتاب آذربایجان(روشا)؛ کارآفرینی در 54 ساعت با موضوع شهر خلاق

شروع:
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
جمعه ۱۳ اردیبهشت ۹۸ ۲۰:۰۰
مکان: ارومیه
بیست و یکمین رویداد شتاب آذربایجان(روشا)؛ کارآفرینی در 54 ساعت با موضوع شهر خلاق
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:ارومیه ارومیه، خیابان ساحلی، فرهنگسرای جوان ارومیه