رویداد به پایان رسیده است!
رویداد استارتاپی فناوری های نوین در صنعت غذا، دارو ،سلامت و کشاورزی در تاریخ شنبه ۱۲ بهمن به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۲۸ دی

رویداد استارتاپی فناوری های نوین در صنعت غذا، دارو ،سلامت و کشاورزی

  • رایگان
  • شیراز
  • کارآفرینی