رویداد به پایان رسیده است!
3D microtubular cavities: From nanophotonics to optofluidic applications در تاریخ دوشنبه ۳ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

3D microtubular cavities: From nanophotonics to optofluidic applications

شروع:
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان:
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۹۷ ۱۱:۳۰
مکان: تهران
3D microtubular cavities: From nanophotonics to optofluidic applications
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

 

مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری دانشگاه خوارزمی برگزار می کند:

 

سمینار آموزشی

3D microtubular cavities: From nanophotonics to optofluidic applications

با حضور

 Dr. Abbas Madan

IFW Dresden

 Institute for Integrative Nanosciences

مدت و زمان بندی: دوشنبه 3 اردیبهشت 1397، از ساعت 10:00  

آدرس محل برگزاری:

 

کرج، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فیزیک، سالن سمینار7

آدرس:تهران کرج، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فیزیک، سالن سمینار7