رویداد به پایان رسیده است!
⚜️"سمینار انگیزشی تحول اقتصادی با تجارت الترونیک موج سوم"⚜️ در تاریخچهارشنبه ۱۰ مهربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

⚜️"سمینار انگیزشی تحول اقتصادی با تجارت الترونیک موج سوم"⚜️

شروع:
چهارشنبه ۱۰ مهر ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۰ مهر ۹۸ ۱۸:۰۰
⚜️"سمینار انگیزشی تحول اقتصادی با تجارت الترونیک موج سوم"⚜️
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:قم پردیسان خیابان سبلان سبلان ۱۹کانون فرهنگی پردیسان