رویداد به پایان رسیده است!
سمینار رایگان کــسب و کــار در مهندسی پزشکی و فناوری های نوین در تاریخیکشنبه ۱۲ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سمینار رایگان کــسب و کــار در مهندسی پزشکی و فناوری های نوین

شروع:
یک‌شنبه ۱۲ آبان ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۲ آبان ۹۸ ۱۴:۰۰
سمینار رایگان کــسب و کــار در  مهندسی پزشکی و فناوری های نوین
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

آدرس:تبریز آبرسان دانشگاه تبریز سالن کهربا,دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز