دومین فرومز مارکتینگ و فروش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
انجمن تخصصی فرومز
۱۲۳
دنبال کننده
۶
کل رویدادها
۱
رویداد فعال

دوره تخصصی مارکتینگ فروش تبلیغات...

آدرس

تهران خیابان فلسطین، تقاطع انقلاب، ساختمان سرای نواوری خلاق

موقعیت جغرافیایی رویداد